KAT-METAL OY

Kat-Metal Oy återvinner ädelmetallmaterial som katalysatorer och elektroniskt skrot på ett miljövänligt sätt och till Finlands bästa priser. Företaget sysselsätter 19 personer i Finland.

Det är lätt att arbeta med oss, eftersom vi ständigt utvecklar vår verksamhet ur kundens synvinkel. Vi erbjuder snabb och sakkunnig service och hämtar eller fraktar varorna. Vi uppfyller de stränga kraven i ISO 14001:2015.

Vi vet vad vi gör.

Lämplig utrustning

Även vår utrustning uppfyller kriterierna. Alla våra last- och skåpbilar samt släpvagnar är registrerade i NMT-centralens avfallshanteringsregister i enlighet med bestämmelserna i avfallslagen. Vi upprättar ett leveransdokument för varje transport eller mottagande av återvunnet material.

NOGGRANT MILJÖSKYDD

Återvinning av kasserade katalysatorer och skrotelektronik samt återanvändning av råvarorna i dem är en viktig miljögärning. När stegen mellan alstring av skrot och återanvändning av råvaror är smidiga och lönsamma för alla parter, kommer det mesta av materialet att återanvändas.

Vår systematiska insamlingsmetod möjliggör snabba hämtningar direkt från insamlingsställen och en marknadsmässig prissättning. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med miljölagar, vilket återspeglar våra värden: förebyggande av föroreningar, transparens och tillförlitlighet. Vi uppfyller kraven i ISO 14001:2015 och vår verksamhet har certifierats 18.4.2016.

Vi erbjuder även handledning och konsultation om olika återvinningsmetoder och varukunskap till våra samarbetspartner.