fbpx
Loading...
Katalysaattorikierrätys 2019-01-30T17:20:13+02:00

Katalysaattorit

Kat-Metal on aloittanut kierrättämisen nimenomaan katalysaattoreista. Idea sai alkunsa siitä, kun huomasimme, että katalysaattoreille ei ollut Suomessa tehokasta kierrätysjärjestelmää.

Katalysaattoreiden kennostoissa käytetään platinaa, palladiumia ja rodiumia pakokaasujen myrkkyjen suodattamiseen. Edellä mainitut jalometallit ovat erittäin hankalia louhittavia. Esimerkiksi platinaa esiintyy louhitussa kiviaineksessa keskimäärin vain noin 1 gramma tuhatta kiloa kohti. Yhdestä katalysaattorista löytyy usein sama määrä!

Katalysaattorikierrätys vähentää louhinnan tarvetta

Louhinta kuluttaa maaperää ja luontoa raa’asti – kaivokset ovat valtavia ja niissä käytetään erilaisia happoja ja myrkkyjä. Lisäksi energian, veden sekä uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus on runsasta kuin myös vaikutukset ilman laatuun, maaperään ja vesistöihin.

Kierrätys

Ostamme autojen, linja-autojen ja teollisuuden jalometallipitoisia katalysaattoreita. Kuorma-autojen jalometallittomat katalysaattorit sisältävät muun muassa titaanioksidia, vanadiumpentoksidia ja volframitrioksidia, eikä niistä voida hyvittää mitään.

Noudamme katalysaattorit omalla kalustollamme suoraan asiakkaalta.

Hinnoittelu tapahtuu paikan päällä. Katalysaattorit lajitellaan eri hintaluokkiin niiden sisältämien jalometallimäärien perusteella. Jalometallien määrä on helppo tarkastaa muun muassa käyttämistämme katalysaattorijärjestelmistä, joihin syötetään katalysaattorin kuoresta löytyvä valmiste-/sarjanumero. Maksut suoritetaan heti tavaran saavuttua käsittelylaitoksellemme

Rikkinäiset tai kuorettomat katalysaattorit kelpaavat myös. Tyhjistä ei voi hyvittää mitään, mutta esimerkiksi puolikkaasta maksamme puolikkaan hinnan. Ostamme myös pelkkiä keraamisia kennostoja ja dieselpartikkeleita, jotka hinnoittelemme XRF-analyysin avulla.

Käsittely

Käsittelylaitoksellamme on erityisesti katalysaattoreiden käsittelyyn rakennettu leikkuuasema. Katalysaattoreiden metallikuoret leikataan auki ja sisällä oleva keramiikka tyhjennetään aseman alla sijaitsevaan säiliöön. Säiliön täyttyessä se suljetaan ja pakataan huolellisesti, minkä jälkeen keramiikka on valmis lähtemään sulattamoon.

Tehokas sykloni-imuri säiliöineen kerää ilmasta leikkausprosessissa syntyvän hienon pölyn. Pöly sisältää myös jalometallihiukkasia. Metallikuoret kerätään merikonttiin. Kontin täyttyessä se tyhjennetään ja sekapelti lähetetään myös asianmukaiseen kierrätykseen.